Fourth Standard Balbharti ( ४ थी बालभारती )

Fourth Standard Balbharati ( ४ थी बालभारती )

Rs. 250.00

Shipping Charges : Rs. 50
FREE Shipping on orders over Rs.500

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

१. धरतीची आम्ही लेकरं (कविता)

२. बोलणारी नदी

३. आम्हांलाही हवाय मोबाईल ! (नाट्यछटा)

४. या भारतात …(कविता)

५. मला शिकायचंय !

६. मायेची पाखर

७. धूळपेरणी (कविता)

८. गुणग्राहक राजा

९. ईदगाह

१०. धाडसी हाली (मुलाखत)

११. नाखवादादा , नाखवदादा ….(कविता)

१२. वाटाडया

१३. चवदार तळ्याचे पाणी (कविता)

१४. मिठाचा शोध

१५. आनंदाचं झाड

१६. झुळूक मी व्हावे (कविता)

१७. म्हणींच्या गंमती

१८. जननायक बिरसा मुंडा

१९. हें कोण गे आई ? (कविता)

२०. कोलाज

२१. आभाळमाया (कविता)

२२. होय, मीसुद्धा !

२३. मन्हा खान्देस्नी माटी (कविता)

२४. थोर हुतात्मे

२५. संतवाणी

 

 

There are no reviews yet.

Add your review