Fourth Standard Environmental one Studies part-A Lesson 13 to 14 ( ४ थी परिसर अभ्यास १ भाग -ब पाठ १३ ते २४)

Fourth Standard Environmental one Studies part-A Lesson 13 to 24 ( ४ थी परिसर अभ्यास १ भाग -ब पाठ १३ ते २४)

Rs. 250.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

१३. दिशा व नकाशा

१४. नकाशा आणि खुणा

१५. माझा जिल्हा माझे राज्य

१६. दिवस व रात्र

१७. माझी जडणघडण

१८. कुटुंब आणि शेजारात होत असलेले बदल

१९. माझी आनंददायी शाळा

२०. माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता

२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन

२२. वाहतूक व संदेशवहन

२३. नैसर्गिक आपत्ती

२४. आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का ?

 

There are no reviews yet.

Add your review

*