Fifth Standard Mathematics (५ वी गणित)

Rs. 500.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

गणित

विभाग  पहिला

१. रोमन संख्याचिन्हे

२. संख्याज्ञान

३. बेरीज व वजाबाकी

४. गुणाकार व भागाकार

५. अपूर्णांक

६. कोन

७. वर्तुळ

विभाग दुसरा

८. विभाज्य आणि विभाजक

९. दशांश अपूर्णांक

१०. कालमापन

११. मापनावरील उदाहरणे

१२. परिमिती व क्षेत्रफळ

१३. त्रिमितीय वस्तू व घडणी

१४. चित्रालेख

१५. आकृतिबंध

१६. बीजगणिताची पूर्वतयारी

 

There are no reviews yet.

Add your review

*