Fifth Standard Parisar Abhyas1(५ वी परिसर अभ्यास १)

Rs. 500.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

परिसर अभ्यास भाग १

१. आपली पृथ्वी – आपली सूर्यमाला

२. पृथ्वीचे फिरणे

३. पृथ्वी आणि जीवसृष्टी

४. पर्यावरणाचे संतुलन

५. कुटुंबातील मूल्ये

६. नियम सर्वांसाठी

७. आपणच सोडवू आपले प्रश्न

८. सार्वजनिक सुविधा आणि माझी शाळा

९. नकाशा : आपला सोबती

१०. ओळख भारताची

११. आपले घर व पर्यावरण

१२. सर्वांसाठी अन्न

१३. अन्न टिकवण्याच्या पद्धती

१४. वाहतूक

१५. संदेशवहन व प्रसार माध्यमे

१६. पाणी

१७. वस्त्र – आपली गरज

१८. पर्यावरण आणि आपण

१९. अन्नघटक

२०. आपले भावनिक जग

२१. कामात व्यस्त आपली आंतरेंद्रिये

२२. वाढ आणि व्यक्तिमत्व विकास

२३.संसर्गजन्य रोग आणि रोगप्रतिबंध

२४. पदार्थ ,वस्तू आणि ऊर्जा

२५. सामाजिक आरोग्य

 

There are no reviews yet.

Add your review

*

Other Subjects from Same Class