Tenth Standard HOTS Geometry ( १० वी HOTS भूमिति )

Tenth Standard HOTS Geometry ( १० वी HOTS भूमिति )

Rs. 350.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

उच्चस्तरीय विचारकौशल्य निर्माण

करणारे  प्रश्न व  त्यांची उत्तरे.

महाराष्ट्र  राज्य एस .एस .सी . बोर्डाच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार

विद्यार्थ्यांमध्ये विश्लेषणात्मक विचार करण्याचे कौशल्य निर्माण

करण्यासाठी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये HOTS प्रश्नांचा समावेश.

संपूर्ण उत्तरे अँनिमेशनच्या सहाय्याने. त्यामुळे समजायला अत्यंत सहज व सोपी.

आत्मविश्वास वाढवा !

यशस्वी व्हा !

 

 

There are no reviews yet.

Add your review

*