Tenth Standard HOTS Science ( १० वी HOTS विज्ञान )

Tenth Standard HOTS Science ( १० वी HOTS विज्ञान )

Rs. 350.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

उच्चस्तरीय विचारकौशल्य निर्माण

HIGHER ORDER THINKING SKILL

प्रश्न त्यांच्या उत्तरासहीत.

प्रत्येक उत्तराचे स्पष्टीकरण  ANIMATED आकृत्यांद्वारे

दिलेल्या शास्त्रीय उताऱ्यावर आधारीत प्रश्न  व त्यांची उत्तरे

विभागातील पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्याचा  आत्मविश्वास

आत्मविश्वास वाढवा !

यशस्वी व्हा !

 

 

There are no reviews yet.

Add your review

*