Tenth Standard Marathi Kumarbharati (१० वी मराठी )

Rs. 300.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

 

मराठी कुमारभारती

गद्य अनुक्रमणिका

१. हत्तीचा दृष्टांत

२. मीच तुमचा बाजीराव

३. स्त्री – पुरुष तुलना

४. स्वभाषेची अभिवृद्धी

५. मत्प्रिय देशबांधवांनो !

६. उन्नतीचे साधन

७. कस्तुरीमृग

८. बहुरूपी

९. विज्ञान संशोधनातील उत्तेजना

१०. आजुनही आठवतात

११. पाठ फिरवणारा पाऊस

१२. आत्मनिर्भरतेसाठी वाटचाल

१३. विषय गेले पळून

१४. चिमण्या

पद्य अनुक्रमणिका

१. संतवाणी

क ) सुखाचें तें सुख

ख ) तो अज्ञान गा पांडवा ।

ग ) विंचू

घ ) अभंगवाणी

च ) जलावीण मासा

२. सत्पुरुष लक्षणे

३. कोणा नच दया इजा

४. दूरस्थ मातेस

५. देखणी ती जीवने

६. नेमके निवडून घ्या ज्ञान

७. वारस

८. आश्वासक चित्र

९. मल्हाराची धून

१०. अजूनतरी

स्थूलवाचन अनुक्रमणिका

१. वृक्षराजीने वेढलेली मनाली

२. कशावरून खरं ?

३. खरा नागरिक

४. रविवार

 

There are no reviews yet.

Add your review

*