Tenth Standard Marathi English Medium

Tenth Standard Marathi English Medium

Rs. 300.00

Shipping Charges : Rs. 50
FREE Shipping on orders over Rs.500

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

मराठी वाचनपाठ

इयत्ता दहावी (इंग्रजी माध्यम)

गद्यपाठाचे नाव

१. संवाद , विसंवाद

२. शाश्वत शिक्षणसंपत्ती

३.अपूर्व भेट

४. मास्तर आणि मी

५. हिमालय

६. परिवर्तनाचे उत्सव

७. वारूळ

८. उरुसाचे दिवस

९. माणुसकीचा झरा

१०. निसर्गवेध

११. बाबूजी

१२. काय राव पुस्तकराव !

स्थूलवाचन

१. नातवंडांस पत्र

२. प्रतिसरकार

३. गावाची संस्कृती हे गावाचे व्यक्तिमत्व

४. मुलांचे स्वप्न

पद्यपाठाचे नाव

१. संतवाणी – अ ) आजि सोनियाचा दिवस

                     आ) कृपा करी पंढरीनाथा

                      इ) किती हे सुख

२. जिथे राबती हात

३. माझ घरटयात

४. प्रलय

५. गाव

६. आपण धरणी गं

७. एकत्वाचे गीत महान

 

 

There are no reviews yet.

Add your review