First Standard Mathematics (१ली गणित )

Rs. 250.00

Out of stock

Notify me when the item is back in stock.

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

विभाग -१

तुलनात्मक शब्द :

लहान – मोठा

आत – बाहेर

वर – खाली

जवळ – दूर

कमी – जास्त

समान

गणन : पूर्वतयारी

गणन (मोजणे)

संख्याचिन्ह ओळख पूर्वतयारी

१ व २ ची ओळख

३ व ४ ची ओळख

५ व ६ ची ओळख

७ ची ओळख

८ ची ओळख

९ ची ओळख

सराव : १ ते ९

१ ते ९ संख्यालेखन

नोटा

१ ते ९ संख्या

१ ते ९ संख्यालेखन

सराव : १ ते ९

पुढची -मागची -मधली संख्या

संख्यांचा लहान – मोठेपणा

सराव : १ ते ९ क्रमाने …..

बेरीज

शून्याची ओळख

१० ची ओळख

नाणी – नोटा

 

विभाग – २

तुलना – लांबी

तुलना – रुंदी

तुलना – उंची

तुलना – वजन

वजाबाकी

दशकाची ओळख

११ ते १९ ची ओळख

संख्यांचा लहान – मोठेपणा

बेरीज : पुढे मोजून

आकृतिबंध

१ दशक  ते ९ दशक

२० ते २९ संख्यांचे वाचन – लेखन

३० ते ३९ संख्यांचे वाचन – लेखन

४० ते ४९ संख्यांचे वाचन – लेखन

५० ते ५९ संख्यांचे वाचन – लेखन

६० ते ६९ संख्यांचे वाचन – लेखन

७० ते ७९ संख्यांचे वाचन – लेखन

८० ते ८९ संख्यांचे वाचन – लेखन

९० ते ९९ संख्यांचे वाचन – लेखन

१०० ची ओळख

माळेवर मोठ्या संख्या

१ ते  १०० संख्यावाचन :

सरावकालमापन

सप्ताहाचे वार

वस्तूंचे वर्गीकरण

माहितीचे व्यवस्थापन

गंमत जमत

 

OTHER SUBJECTS FROM SAME CLASS…