Tenth Standard Political Science ( १० वी समाजशास्त्र )

Tenth Standard Political Science ( १० वी समाजशास्त्र )

Rs. 400.00

 

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

भाग – १ इतिहास  व राज्यशास्त्रे

भाग – २ भूगोल आणि अर्थशास्त्रे

विभाग – १ : इतिहास ( विसाव्या शतकातील जग )

प्रकरण १ : साम्राज्यवाद

अ ) भौगोलिक शोध व  वसाहतवाद

ब ) आशिया

क ) आफ्रिका

प्रकरण २ : संघर्षमय विसावे शतक

अ ) पहिले महायुद्ध

ब ) रशियन राज्यक्रांती

क ) राष्ट्रसंघ

ड ) युरोपातील हुकुमशाही दुसरे महायुद्ध व जग

इ ) संयुक्त राष्ट्रसंघटना

प्रकरण ३:

आशिया  व  आफ्रिका खंडातील बंधमुक्ती

अ ) आशिया

ब ) आफ्रिका

प्रकरण ४ : दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे जग

अ ) शीतयुद्ध

ब ) विज्ञान  व  तंत्रज्ञानातील प्रगती

क ) जागतिकीकरण

विभाग – २ राज्यशास्त्र

प्रकरण  ५ : लोकशाही

प्रकरण  ६ : राजकीय पक्ष

प्रकरण ७ : लोकशाही आणि विविधता

प्रकरण ८ : लोकशाहीपुढील आव्हाने

 

विभाग  १ – भूगोल

१. भारतातील स्वाभाविक विभाग

२. उत्तरेकडील पर्वतमय प्रदेश

३. उत्तरेकडील मैदानी प्रदेश – वाळवंटी

४. उत्तरेकडील मैदानी प्रदेश – पश्चिम (पंजाब  व  हरियाणा )

५. मध्यवर्तीय , पूर्वीय आणि त्रिभुजप्रदेश

६. द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश – मध्यवर्तीय

७. द्वीपकल्पीय  पठारी प्रदेश – दख्खन

८. घाट , किनारपट्टीची मैदाने  आणि  भारतीय बेटे

९. प्रात्यक्षिक भूगोल

विभाग  – २ अर्थशास्त्र

१. अर्थव्यवस्थेची ओळख

२. अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत समस्या  व  उपाययोजना

३. भाव वाढ

४. सार्वजनिक वितरण प्रणाली  व ग्राहक संरक्षण

 

 

 

There are no reviews yet.

Add your review

*