Tenth Standard Science And Technology ( १० वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान )

Rs. 550.00

 

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

विज्ञान  आणि तंत्रज्ञान (भाग -१ व २)

१. शाळा : मूलद्रव्यांची

२. जादू  : रासायनिक अभिक्रियांची

३. रसायन : आम्ल – आम्लारीचे

४. तेज : विजेचे

५. सर्व काही : विदयुत चुंबकाविषयी

६. चमत्कार : प्रकाशाचा (भाग १)

७. चमत्कार : प्रकाशाचा (भाग २)

८. जाणू या : धातू ,अधातू

९. अदभूत जग : कार्बनी संयुगांचे

१०. रहस्य : अंतर्गत जीवनाचे

११. नियमन : जीवनाचे

१२. चक्र : जीवनाचे

१३. आरेखन : आपल्या जनुकांचे

१४. पर्यावरणाची जीवनशैली – १

१५. पर्यावरणाची जीवनशैली – १

There are no reviews yet.

Add your review

*