Eighth Standard Science ( ८ वी विज्ञान )

Eighth Standard Science ( ८ वी विज्ञान )

Rs. 200.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

सामान्य विज्ञान  इ. ८ वी

ह्या  VCD मध्ये संपूर्ण अभ्यासक्रम  समाविष्ट  आहे.

१. तारे आणि आपली सूर्यमाला

ते

१८. पशुसंगोपन

ही  VCD पाहताना विद्यार्थ्यांच्या विज्ञानातील  संकल्पना

दृढमूल होतात व त्यांच्या कल्पनाशक्तीला  चालना मिळते.

सूर्यमालेपासून ते अणूरेणू  पर्यंत  आणि

धातू अधातूंपासून ते शेतीपर्यंत

सर्व कल्पना प्रत्यक्ष समोर साकार होतात.

शिक्षण म्हणजे याहून अधिक काय हवे ?

 

 

 

There are no reviews yet.

Add your review

*