Third Standard Environmental one Studies part-A Lesson 1 to 13 ( ३ री परिसर अभ्यास भाग -अ पाठ १ ते १३ )

Third Standard Environmental one Studies part-A Lesson 1 to 13 ( ३ री परिसर अभ्यास भाग -अ पाठ १ ते १३ )

Rs. 250.00

Shipping Charges : Rs. 50
FREE Shipping on orders over Rs.500

Video

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

परिसर अभ्यास भाग १

१. आपल्या अवतीभवती

२. अबब ! किती प्रकारचे हे  प्राणी

३. निवारा आपला आपला

४. दिशा आणि नकाशा

५. काळजी समज

६. आपल्या गावाची ओळख

७. आपले गाव , आपले शहर

८. आपली पाण्याची गरज

९. पाणी नक्की येते कोठून

१०. पाण्याविषयी थोडी माहिती

११. आपली हवेची गरज

१२. आपली अन्नाची गरज

१३. आपला आहार

 

 

There are no reviews yet.

Add your review