Menu Close

Fourth Standard Environmental one Studies part-A Lesson 1 to 12 ( ४ थी परिसर अभ्यास १ भाग-अ पाठ १ ते १२ )

 250.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

 1. प्राण्यांचा जीवक्रम
 2. सजींवाचें परस्परांशी नाते
 3. साठवण पाण्याची
 4. पिण्याचे पाणी
 5. घरोघरी पाणी
 6. अन्नातील विविधता
 7. आहाराची पौष्टीकता
 8. मोलाचे अन्न
 9. हवा
 10. वस्त्र
 11. पाहू तरी शरीराच्या आत
 12. छोटे आजार ,घरगुती उपचार

 

You may also like…